Op de website van het Productschap Tuinbouw worden doorlopend onderzoeksvers
In het campagnejaar 3 van de EU voorlichtingscampagne voor verse peren (Conf
In het campagnejaar 2 van de EU voorlichtingscampagne voor verse peren (Conf
In hoog beveiligde afdelingen van een TBS kliniek is in een uniek onderzoek
Vanaf 8 september 2014 kunnen basisscholen zich inschrijven voor het...
Michiel Gerritsen is 16 mei 2014, benoemd tot voorzitter van de Nederlandse
Bladluizen- en katoenluizentoetsen gaven significante verschillen te zien tu
In moderne energiezuinige kassen blijkt de kans op klimaatongelijkheid te zi
Het opzetten van een pilot bioreactor om de  champignonsector in Nederl
Dit programma heeft een belangrijke bijdrage om te komen tot de tussendoelen
In september 2010 startte het PT met de Groente- en Fruitmonitor in Nederlan
Het imago van Nederland en groente- en fruitproducten uit Nederland speelt e
Het operationele doel is om minimaal drie serviceconcepten conceptueel te on
Bevorderen positionering en kwaliteit Nederlandse appel- en perenrassen