Bestuur PT - 19 mei 2011

Datum: 
19 mei 2011 - 09:30
Locatie: 
Productschap Tuinbouw

1.    Opening
       Conform de afspraken in de Code Goed Bestuur wordt ieder lid dat rechtstreeks belang heeft
       bij een bepaald agendapunt verzocht dat aan het begin van de vergadering te melden

2.    Verslag en besluitenlijst openbare bestuursvergadering d.d. 29 maart 2011 en verslag
       Bestuursconferentie d.d. 29 maart 2011

3.    Ingekomen stukken en mededelingen
       a. Brief VGB verzoek instelling 88-commissie
       b. Brief VBW verzoek instelling detailhandelsfonds
       c. Ontwikkeling Tuinbouw Topteam
       d. Invulling toezichtarrangement tuinbouwpromotieorganisaties
       e. Bloembollenheffing, persbericht en notitie

4.    Organisatieontwikkeling PT
       a. EIM-onderzoek activiteiten schappen
       b. Ondernemerspeiling
       c. Samenwerking schappen
       d. Bundeling medebewind

5.    Begrotingsaanpassing

6.    Verordeningen en besluiten
       a. Ontwerp-Verordening PT areaalheffing bloembollen oogstjaar 2011 + notitie
       b. Ontwerp-Verordening PT heffing export bloembollen naar Japan oogstjaar 2011 + notitie
       c. Ontwerp-Verordening PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2011 + notitie
       d. Ontwerp-Wijzigngsverordening PT vakheffing bloembollen oogstjaar 2009 + notitie
       e. Ontwerp-Verordening PT vakheffing bloembollen oogstjaar 2010 + notitie

7.    Rondvraag

8.    Sluiting