Bestuur PT - 25 januari 2011

Datum: 
25 jan 2011 - 14:00
Locatie: 
Productschap Tuinbouw

1.    Opening

2.    Verslag en besluitenlijst openbare bestuursvergadering d.d. 10 november 2010

3.    Ingekomen stukken en mededelingen
       a. SER-aangelegenheden
       - Draagvlaktoets 2011
       - Representativiteitstoets 2011
       - Toezichtplan 2011
       - Eindrapportage SER themaonderzoek Integriteit (belangenverstrengeling)
       - AO Toezichtverslag 2009
       - Vacatievergoedingen bestuursleden SER
       b. Tuinbouw topgebied (mondeling)

4.    Presentatie Thema Water door Joke Klap

5.    Samenwerking schappen (nazending)

6.    PAC-reglement

7.    Goedkeuring aanpassing begroting sectorcommissies:
       - Financiering project Communicatie organisaties groente- en fruitketen

8.    Verordeningen en besluiten
       a. Ontwerp-Wijziging I Verordening PT bevoegdheden en werkwijze 2009
       b. Ontwerp-Wijziging I Verordening PT bijzondere heffing teelt groenten en fruit 2011
       c. Ontwerp-Verordening PT retributie export groenten en fruit Japan 2011
       d. Ontwerp-Verordening PT Plantgezondheidsfonds (notitie + uitvoeringsregeling Boskoop)

9.    Rondvraag

10.  Sluiting