Bestuur PT - 29 maart 2011

Datum: 
29 mrt 2011 - 14:00
Locatie: 
Productschap Tuinbouw

1.    Opening

2.    Verslag en besluitenlijst openbare bestuursvergadering d.d. 25 januari 2011

3.    Ingekomen stukken en mededelingen
       a. Tuinbouw Topgebied (mondeling) (ter informatie)
       b. Samenwerking schappen/bundeling medebewind (mondeling) (ter informatie)
       c. Peiling ondernemers (mondeling) (ter informatie)

4.    Egalisatiereserve promotieorganisaties (ter besluitvorming)

5.    Ketengarantiestelsel Fairproduce (ter besluitvorming)

6.    Aanvraag ondersteuning top 10 tuinbouw en uitgangsmaterialen topgebied (ter besluitvorming)

7.    Begrotingsaanpassingen (ter besluitvorming)

8.    Jaarverslag PT 2010 (ter vaststelling)

9.    Jaarrekeningen 2010
       a. PT (ter vaststelling)
       b. BBH (ter vaststelling)

10.  Verordeningen en besluiten
       a. Ontwerp-Wijziging I verordening PT algemene bepalingen 2009 (ter besluitvorming)
       b. Ontwerp-Verordening PT CO2-sectorsysteem glastuinbouw 2011 (ter besluitvorming)
       c. Ontwerp-Besluit PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2010 (ter besluitvorming)

11.  Rondvraag

12.  Sluiting