Activiteiten 2012

Op onderstaande pagina's vindt u een aantal projecten waaraan het heffinggeld dat ondernemers in 2012 bijeen brachten onder meer is besteed.