Belangstellingsregistratie activiteiten PT

Na het besluit in het Regeerakkoord tot afschaffing van de PBO, startte het PT met de organisatie van de overdracht en afbouw van taken. Om een zorgvuldige overdracht van afbouw te garanderen, is een proces van belangstellingsregistratie gestart. Deze is met de besluitvorming van het bestuur op 12 november 2013 afgerond.

 

Het PT-bestuur besloot op 25 juni 2013 te starten met gesprekken voor de overdracht van bijna 50 activiteiten van het PT aan private partijen. Dat deden zij op advies van de commissies Sierteelt & Groen en Voedingstuinbouw en het secretariaat van het PT. De gesprekken leiden tot een voortzettingsovereenkomst. Het PT-bestuur beslist hierover medio november a.s.

Op 31 mei 2013 om 12.00 uur sloot de Belangstellingsregistratie van het PT. Het aantal partijen dat heeft aangegeven belangstelling te hebben voor het voortzetten van activiteiten van het PT is 43. Meer informatie over de Belangstellingsregistratie vindt u op deze pagina. 

Via het PT investeerde de tuinbouwsector de afgelopen tientallen jaren in activiteiten als onderzoek en innovaties. In het regeerakkoord is vastgelegd dat de productschappen worden afgeschaft in 2014; wat betekent dat voor deze activiteiten? Een aantal publieke taken - Medebewind, Plant- en diergezondheid en voeding en voedselveiligheid – wordt overgedragen aan het ministerie van EZ. Daarnaast is er een groot aantal publiek-private activiteiten dat van grote waarde is voor ondernemers en organisaties in de sector. Het PT zocht partijen om zoveel mogelijk van deze activiteiten aan over te dragen en zo te zorgen dat de tuinbouw daarvan kan blijven profiteren. Alle organisaties, instellingen, bedrijven en consortia die in het belang van de sector één of meer PT-programma’s, projecten en campagnes willen overnemen konden zich als belangstellende registreren door een formulier in te vullen en in te dienen voor 31 mei 12.00 uur.

Op basis van de antwoorden in het formulier – het overnameplan – en een aantal objectieve criteria stelt het PT-bestuur vast wie de meest geschikte partijen zijn om activiteiten aan over te dragen. 

Meer informatie over de belangstellingsregistratie vindt u in de procedurebeschrijving. Heeft u vragen over de procedure, neem contact op via info@tuinbouw.nl.
 

Activiteitenpakket 
Het pakket omvat activiteiten op het gebied van: Energie en CO2; Groen en Welbevinden; Werken in de tuinbouw; Biobased Economy (groene grondstoffen) en de niet door EZ over te nemen activiteiten uit de taken op gebied van Plantgezondheid, Fyto, Water, Bodem en Bemesting; Voeding en Gezondheid. Ook acitiviteiten op het gebied van  Promotie en Sectorstatistiek zijn waardevol om voortgezet te worden.
 

Via onderstaande links meer informatie over de over te nemen activiteiten: