Bestuur

Het bestuur bepaalt het algemene beleid van het PT. Onder het bestuur functioneren twee  commissies. In de commissies zitten vertegenwoordigers van ondernemers-  en werknemersorganisaties uit verschillende deelsectoren van de tuinbouw. Zij besluiten over de programmavoorstellen die door programmamanagers onder aansturing van de Ondernemingsplatforms zijn opgesteld. Daarmee bepalen zij in welke projecten en activiteiten ondernemingen investeren via het Productschap Tuinbouw. Op basis daarvan bepalen ze hoeveel heffing de ondernemers betalen. Tuinbouw- en groenondernemers betalen zo niet meer heffing dan nodig is.

De vergaderingen van de commissies en het bestuur zijn openbaar, evenals de agenda’s en stukken voor de vergaderingen, begrotingen en het financieel jaarverslag. Na de vergaderingen ontvangen ondernemingen uit de betreffende sector een (digitale) nieuwsbrief met daarin de besluiten. Het PT brengt ook de vakpers van de besluiten op de hoogte.

 Het bestuur benoemt uit zijn midden het dagelijks bestuur. De voorzitter wordt op voordracht van het bestuur benoemd door de Kroon. De voorzitter van het bestuur bekleedt een onafhankelijke positie.

De secretaris van het PT wordt benoemd door het bestuur. Het secretariaat, gevormd door de medewerkers van het PT, verricht de dagelijkse werkzaamheden. De secretaris is voorzitter van het managementteam dat de medewerkers leiding geeft.