Biobased Economy (BBE)

Visie en ambities
Op dit moment is onze economie sterk afhankelijk van fossiele grondstoffen. Met een toenemende welvaart en wereldbevolking zal de vraag hiernaar verder toenemen, met de bijbehorende emissie van onder meer CO2 en prijsstijgingen. De voorraden van deze grondstoffen zijn eindig.
Er is een omslag nodig naar een Biobased Economy (BBE). In een biobased economy vervangen groene grondstoffen de fossiele grondstoffen en worden grondstoffen zorgvuldiger gebruikt, in gesloten kringlopen.
De overgang naar een biobased economy past binnen de duurzame ontwikkeling van de tuinbouw en de economie. Voor de tuinbouw biedt BBE nieuwe economische kansen en mogelijkheden voor een efficiëntere tuinbouwproductie. Maar ook heeft de tuinbouw met BBE de mogelijkheid bij te dragen aan de maatschappelijke uitdagingen om te zorgen voor een duurzame grondstoffenvoorziening, energiezekerheid en een goed antwoord op klimaatverandering.

Het PT-Ondernemingsplatform MVO & BBE streeft ernaar dat tuinbouwondernemers uit alle deelsectoren:

  • Marktgericht kunnen gaan ondernemen en toegevoegde waarde leveren als partner in duurzame biobased ketens.
  • Nieuwe duurzame verdiencapaciteit realiseren door:
    - (inhoudsstoffen uit) plantaardig(rest) materiaal te leveren, waaronder ook nieuwe   gewassen als algen en kroos aan biobased businesspartners in onder meer farmacie, cosmetica, voeding en voedingssupplementen, chemie, papier, materialen en energie.
    - biobased materialen te gebruiken zoals verpakkingen, plantenpotten, folies, substraten, gewasbeschermingsmiddelen en bio-energie.
  • Bijdragen aan duurzame ontwikkeling, maatschappelijke positionering en de concurrentiekracht van de Nederlandse tuinbouwsector en hun (nieuwe) businesspartners in een groene economie.

Ambitie van het programma BBE is om rond 2020 het grootste deel van het plantaardig restmateriaal tot waarde te brengen en tenminste tien nieuwe product-martkcombinaties tot stand te hebben gebracht op basis van waardevolle plantenstoffen.

Via het PT financiert de Nederlandse tuinbouw verschillende projecten om de BBE-ambities te realiseren.

Meer weten
Wilt u meer weten over BBE in de tuinbouw of de projecten? Neem dan contact op met programmamanager Jan Smits, j.smits@tuinbouw.nl.

Recente bijeenkomsten en presentatie

Archief

BBE-links
Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen
Kenniscentrum Plantenstoffen
Netwerk Biobased Economy
Vakblad Agro en Chemie