Dragende organisatie

Het Productschap Tuinbouw is slechts één van de vele spelers in de tuinbouwsector. Er wordt al veel geïnvesteerd in de toekomst van de sector door ondernemingen, door brancheorganisaties, door kennisinstellingen, rijks- en lokale overheden en vele anderen. Het Productschap Tuinbouw brengt partijen samen en initieert en financiert programma's en de projecten en activiteiten die in het kader van deze programma's worden uitgevoerd. Immers, samenwerking is de kracht van de tuinbouwsector.

Dragende organisaties Bloembollen:

Dragende organisaties Bloemen:

Dragende organisaties Bomen:

Dragende organisaties Groenten & Fruit:

Dragende organisaties Hoveniers: