Handelsnormen Groenten & Fruit

Door de Europese Commissie (EC) zijn voor verschillende soorten verse groenten en fruit handelsnormen oftewel kwaliteitsvoorschriften opgesteld. Vanaf 1 juli 2009 is de EU Verordening Vo1221-2008 van kracht en geldt er een algemene handelsnorm voor alle onbewerkte groenten en fruit. Daarnaast gelden voor tien producten, appelen, peren, sla & (krul)andijvie, tomaten, paprika, kiwi, perziken & nectarines, aardbeien, tafeldruiven en citrusvruchten specifieke handelsnormen.

De belangrijkste wijzigingen per 1 juli staan in een PT/KCB brochure, een circulaire van het KCB en Engelstalige lijst met FAQs van de Europese Commissie.

De algemene handelsnorm omschrijft wat onder een “deugdelijke handelskwaliteit” wordt verstaan. De algemene handelsnorm stelt generieke minimumkwaliteitseisen met een tolerantie met de verplichting het land van oorsprong aan te duiden. Enkele producten zoals paddenstoelen (m.u.v. gecultiveerde champignons), kappertjes, bittere amandelen, amandelen zonder dop, hazelnoten zonder dop, walnoten zonder dop, pijnboompitten en saffraan hoeven niet aan de algemene handelsnorm te voldoen.
Als alternatief voor de algemene norm kan de marktdeelnemer gebruik maken van de UN-ECE-normen om aan te tonen dat norm wordt voldaan.

Specifiek handelsnormen zijn opgesteld om de internationale handel in groenten en fruit te bevorderen door transparantie en vrij verkeer van goederen te garanderen. Er zijn voorschriften opgenomen voor klassenindeling, groottesorteringen en uniformiteit.

Dat alle landen dezelfde handelsnormen gebruiken is van groot belang voor de groenten en fruitsector. Twee internationale organisaties, namelijk de UN-ECE en de Codex Alimentarius zijn hier voor verantwoordelijk. Zij stellen de internationale normen voor groenten en fruit op. Het PT en het ministerie van EL&I vertegenwoordigen Nederland in deze vergaderingen.

Handelsnormen downloaden

Controle handelsnormen door het KCB