Hovenierssector

U bent als hovenier, groenvoorziener, boomverzorger of dak- en gevelbegroeningsspecialist aangesloten bij het Productschap Tuinbouw. Het PT is een platform voor overleg, speelt een cruciale rol bij kennisontwikkeling en stelt op verzoek van uw sector regels vast.

Werkterrein PT
Het werkterrein van het productschap spitst zich toe op zaken, die u als ondernemer en uw brancheorganisatie niet zelf (privaat) kunnen doen. De thema’s uit de werkagenda van het PT vindt u in de gekleurde blokken op de horizontale navigatiebalk op deze site. Deze thema’s spelen in alle delen van de tuinbouw- en groensector: hoveniers, detailhandel, groothandel, im- en exporteurs, fabrikanten, veilingen / afzetorganisaties, telers, producenten van uitgangsmateriaal en werknemers van ondernemingen. De hovenierssector investeert daarnaast via het PT in specifieke aandachtsvelden en problemen. Dit gebeurt op verzoek van brancheorganisaties en vakbonden.

Wat doet het PT voor de hovenierssector?
U betaalt heffing aan het productschap. Wat gebeurt ermee en wat levert het u op? Uw sector investeert via het PT in tal van activiteiten voor telers en handelaren. Bijvoorbeeld promotie, onderwijs, voorlichting en onderzoek. Deze activiteiten versterken de internationale markt- en concurrentiepositie van de Nederlandse hovenierssector.

De Sectorcommissie Hoveniers, met daarin vertegenwoordigers vanuit uw sector, beslist over de hoogte van de heffing en de activiteiten waarin geïnvesteerd wordt.

Meer informatie over de activiteiten voor uw sector vindt u in:

Voor informatie of suggesties kunt u e-mailen naar: info@tuinbouw.nl of bellen met de onderstaande telefoonnummers:

Heffing (berekening)              

 

bel naar:   PT

                

   079 - 34 70 428

Promotie Hoveniers Infromatiecentrum    

 

bel naar:   HIC

 

   030 - 65 95 647

Arbeid / Scholing

 

bel naar:   PT

 

   079 - 34 70 422

Besteding heffing

 

bel naar:   PT

 

   079 - 34 70 654