Kunnen we niet gewoon via MPS of Groeinet onze gegevens invullen?

Dit is helaas niet mogelijk. Dit heeft te maken met het feit dat bij MPS en Groeinet het energieverbruik maandelijks wordt gemonitord door de ondernemers zelf. Het PT systeem moet gebaseerd zijn op officiële energienota’s i.v.m. betrouwbaarheid. Deze betrouwbaarheid kan niet worden gegarandeerd via MPS of Groeinet.

Ook speelt een rol dat niet alle tuinders deelnemen aan MPS en Groeinet systemen en dat het PT dus sowieso een eigen aangiftemodule moet exploiteren. Daarnaast is voor het mogelijk maken van het uitwisselen van gegevens een flinke ict-investering nodig. Tenslotte: er is bewust gekozen voor een zo’n eenvoudig mogelijk systeem, waarbij er wordt gemonitord op gasverbruik: gegevens kunnen eenvoudig ingevuld worden via internet.