Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Visie en ambities programma MVO
 
De Nederlandse tuinbouw streeft ernaar de duurzaamste tuinbouw- en uitgangsmaterialensector in de wereld te worden. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een manier om dat te verwezenlijken.

In 2020 wil de Nederlandse tuinbouw het volgende hebben bereikt:

  • Tuinbouwondernemers, handelspartners en consumenten moeten zich bewust zijn van alle aspecten van MVO en ze moeten maatschappelijk verantwoord handelen.
  • Er moet een duidelijk beeld zijn van de uitgangssituatie en de vorderingen op MVO-gebied in de Nederlandse tuinbouwsector.
  • Voor duurzame tuinbouwproducten moet een prijs worden betaald die de waarde volledig recht doet. Er moet duurzaam economisch gewin (fair trade) voor de Nederlandse kwekers, telers en handelsbedrijven zijn ontstaan.
  • Koplopers in MVO zijn geïdentificeerd en voor het voetlicht gebracht, waardoor zij de reputatie en marktgerichtheid van de sector in Nederland en internationaal vergroten.
  • De tuinbouwsector staat bekend om zijn aanbod van aantrekkelijk en gevarieerd werk voor mensen van alle leeftijden. De tuinbouw teelt in 2020 in nieuwe kassen klimaatneutraal en economisch rendabel. De producten beschikken over een goede ecologische voetafdruk.

Dit heeft het Ondernemingsplatform MVO & Biobased Economy van het Productschap Tuinbouw vastgelegd in het programma MVO.

Via het PT financiert de Nederlandse tuinbouw verschillende projecten om de MVO-ambities te realiseren.

Resultaten in IMVO-jaarverslag
Ondernemers in de tuinbouw zetten de afgelopen jaren grote stappen op MVO-gebied. Er was in 2010 bijvoorbeeld 90 procent minder milieubelasting door gewasbeschermingsmiddelen dan in 1998. En het energiegebruik in de glastuinbouw is per eenheid product met 52 procent gedaald ten opzichte van 1990. Groen in de omgeving levert een gezonder leefklimaat. De internationale opdracht is om in 2050 een wereld met 9 miljard mensen te kunnen voeden, met behoud van ecosystemen en biodiversiteit. De Nederlandse tuinbouw levert een aanzienlijk aandeel in de vervulling van die opdracht.

Met het IMVO-verslag geeft de tuinbouw- en groensector inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Het verslag over 2011 geeft inzicht in doelstellingen en prestaties op 12 aspecten, variërend van gezond voedsel, groen en welbevinden, plantgezondheid tot energie en transport. Het is geen compleet overzicht, maar geeft wel een betrouwbaar beeld van alle MVO-thema’s die de sector bewegen en de belangrijkste ontwikkelingen erin.

Meer weten?
Neem dan contact op met programmamanager Jan Smits, j.smits@tuinbouw.nl.

Recente bijeenkomsten en publicatie

Archief

MVO-links
Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen
MVO Nederland
MVO PLatform