Plantgezondheid & Fytosanitaire zaken

In 2020 bestaat de tuinbouwsector uit gezonde en innovatieve bedrijven met economisch rendabele teelten die opereren binnen de randvoorwaarden van wetgeving en de wensen van de consument en maatschappij. De geteelde producten beschikken over een goede ecologische voetafdruk gericht op een duurzame productie met zo min mogelijk emissie. Hierdoor zijn er gezonde kwalitatief hoogwaardige producten in de keten en bij de consument die concurrerend en onderscheidend op de wereldmarkt zijn.

Dit is de visie van het PT programma Plantgezondheid. Het programma investeert vanuit de drie peilers Plantgezondheid, Fytosanitair en Water, bodem en bemesting in onderzoeken en projecten die het mogelijk maken om knelpunten daadkrachtig op te lossen en om een toekomstbestendige bedrijfsvoering te kunnen waarborgen.

Dit betekent voor de programmalijn Plantgezondheid de ontwikkeling van robuuste weerbare teeltsystemen en robuuste weerbare gewassen. Het opzetten van herkenning- en detectietechnologie├źn voor teelt en uitgangsmateriaal. Het stimuleren en mogelijk maken van ge├»ntegreerde gewasbescherming en toepassingtechnieken. En de realisatie van een effectief en evenwichtig middelen pakket.

Binnen de programmalijn Fytosanitair zetten wij ons in voor een gezond en schoon product (vrij van quarantaine ziekten en plagen) dat nu en in de toekomst wereldwijd probleemloos verkocht kan worden. Dit is van belang voor alle schakels van de keten (uitgangsmateriaal, teelt en handel) en alle sectoren maar het heeft ook een breder maatschappelijk belang. Het raakt namelijk ook aan de natuur, groene ruimte, biodiversiteit, voedselveiligheid en voedselzekerheid.

De programmalijn Water, bodem en bemesting gaat uit van gegarandeerd voldoende en goed water.  Een minimale emissie van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen. Een bodemvruchtbaarheid die blijvend op peil is en er wordt ingespeeld op klimaatverandering (perioden van droogte of juist wateroverlast).

Programma Plantgezondheid, Fytosanitair & Water + Jaarplan 2013 - oktober 2012