Projectadministratie

Als een organisatie een project uitvoert voor het PT, dan is zij verplicht de financiƫle betrokkenheid van het PT te vermelden in rapporten, persberichten en andere publicitaire uitingen. Voor deze vermelding is een aantal standaardvermeldingen beschikbaar. Onderstaand treft u de diverse vermeldingen aan. U kunt de vermelding gebruiken die voor uw project van toepassing is.

*EPS-bestanden zijn bedoeld voor drukwerk. Deze bestanden kunnen alleen geopend worden met grafische opmaakprogramma's.

In een aantal gevallen is afgesproken het eindresultaat in de vorm van een poster te publiceren. Daarvoor is een speciaal format beschikbaar.

Tussentijdse rapportages
Na goedkeuring van een projectvoorstel worden de vorderingen gedurende de looptijd van het project vastgesteld en gecommuniceerd. Hiervoor vult de aanvragende partij het formulier Tussentijdse Rapportage (Word) in.


Eindevaluatie en eindrapportage project
Na afronding wordt het project geƫvalueerd. Hiervoor wordt het formulier Eindevaluatie (Word) gebruikt, dat bijgevoegd wordt bij de (inhoudelijke) eindrapportage. Toelichting op de eindevaluatie vindt u in de Eindevaluatie Toelichting (PDF).


Eindafrekening Project
Het Vaststellingsformulier Subsidie (Excel) wordt gebruikt voor de einddeclaratie en wordt als bijlage bij de eindafrekening gevoegd.

Voor vragen kunt u mailen naar j.de.vries@vopbo.nl.