Regelgeving

Een productschap is een bijzondere samenwerkingsvorm tussen werkgevers en werknemers uit een specifieke branche. In artikel 134 van de Grondwet is de basis gelegd van het Productschap Tuinbouw. Vervolgens zijn de bevoegdheden en het toezicht geregeld in de Wet op de bedrijfsorganisatie. Welke bevoegdheden het PT heeft staat in het instellingsbesluit Productschap Tuinbouw.

Een belangrijk kenmerk van een productschap is het bindende karakter voor de branchegenoten: alle betrokken bedrijven vallen eronder en ze moeten zich aan de regels van het schap houden. Deze regels worden vastgesteld via verordeningen. Deze verordeningen moeten worden voorgelegd aan en goedgekeurd door de Sociaal-Economische Raad (SER), en/of de verantwoordelijke minister en soms ook de EU.