Sectorinformatie

Het kernpakket van het PT bevat vanaf 1 april 2012 alleen taken met een maatschappelijk belang én een sectorbelang en die niet privaat georganiseerd en gefinancierd kunnen worden. Het kernpakket omvat de thema’s Voeding, Groen en Gezondheid, Plantgezondheid en Fytosanitaire zaken (waaronder water, bodem en bemesting) en als derde Duurzame ketens. Het thema Duurzame ketens omvat Arbeid, Energie & CO2 en Biobased Economy.

Voor 1 april 2012 investeerde de sectoren in activiteiten die meer op hun eigen sector gericht waren en tevens in marktactiviteiten als productpromotie en marktonderzoek. Een overzicht van informatie voor uw eigen sector vindt u in deze onderliggende pagina’s.