Voeding & Gezondheid

Groenten, fruit, noten en zuidvruchten zijn belangrijk voor een gezond voedingspatroon. De voedingsstoffen in groenten en fruit dragen bij aan de gezondheid van mensen. De voedingstuinbouwsector draagt collectief bij aan:

Borging van voedselveiligheid door te investeren in kennis over risico’s en de beheersing van deze risico’s op een hoger niveau te brengen. Eenduidige objectieve en transparante informatie(voorziening) tussen ketenpartijen over beschikbaarheid en kwaliteit.

Vertrouwen van de consument in gezond en veilig voedsel door goede en eerlijke productinformatie. Feitelijke en onafhankelijke informatie(voorziening) voor consumenten, over herkomst, authenticiteit, inhoud, bereiding en veiligheid van voedsel. Een digitale databank met informatie voor bedrjiven in de voedingstuinbouw over gewasbeschermingsmiddelen, voedingswaarde, claims en etikettering, microbiologische risico’s en productinformatie van en in de sector, geeft betrouwbare informatie over inhoudsstoffen van groenten en fruit die noodzakelijk is voor voedingswaarde-declaratie, claims en algemene promotie.

Beheersing of verlagen van de ziektekosten. De sector is proactief bezig mensen te inspireren en te verleiden om meer groenten en fruit te eten. Een hogere groente- en fruitconsumptie heeft een positieve werking tegen overgewicht, bevordert  vitaler ouder worden en heeft een preventieve werking tegen chronische ziekten zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Groente- en fruitproducten hebben een relatief hoog gehalte aan voedingstoffen (vezels, mineralen en vitamines), die essentieel zijn voor de gezondheid van mensen. Bijkomend voordeel is dat de producten een relatief lage energiedichtheid hebben, maar wel een verzadigd gevoel geven.

Het GroentenFruitBureau informeert consumenten over de bijdragen van tuinbouwproducten en –diensten aan de kwaliteit van leven. De ministeries EL&I en VWS en de Europese Commissie financieren projecten die de consumptie van groenten en fruit stimuleren: schoolfruit, smaaklessen en het Convenant Gezond Gewicht zijn hier voorbeelden van. Het Productschap Tuinbouw brengt wensen van de sector op het gebied van levensmiddelenwetgeving in bij de commissies van de Europese Unie en wereldwijd bij de Codex.

Programma Voeding & Gezondheid + Jaarplan 2013 - oktober 2012