Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Hieronder een overzicht van documenten die op grond van de Wob door het Productschap Tuinbouw  openbaar zijn gemaakt.

  • Juni 2013: Documenten van het Productschap Tuinbouw in het kader van de GMO-erkenning van producentenorganisaties. Download het besluit.
  • Juni 2013: Documenten van het Productschap Tuinbouw die betrekking hebben op telersco√∂peratie FresQ u.a. en naar de bevingen van het Productschap Tuinbouw ten aanzien van een individuele teler. Download het besluit.
  • Juni 2013: Documenten van het Productschap Tuinbouw die zien op de vraag in hoeverre het bedrijf World Flower door het tulpenstengelaaltje is getroffen en tot welke vergoedingen dit heeft geleid voor bepaalde cultivars. Download het besluit.