Projecten Export Overzicht

Hieronder kunt u een selectie maken van de projecten die u wilt downloaden. U selecteert de voor u relevante kenmerken en klikt vervolgens op ‘Toepassen’.

Als u een selectie heeft gemaakt kunt u het resultaat exporteren met de knop ‘EXPORTEER CSV’. U kunt aangeven of u het bestand wilt openen of opslaan.

Het CSV-bestand kan worden ingelezen in een nieuwe database.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op via info@tuinbouw.nl.

Zoekterms
Begindatum
Einddatum
Dit koepelproject heeft tot doel de...

Koepelproject Paddenstoelenweerbaarheid

Dit koepelproject heeft tot doel de verkregen onderzoeksresultaten van afgelopen jaren te bundelen en in pilots op bedrijfsniveau uit te gaan rollen. Dit zou kunnen inhouden op bedrijfsschaal houden van onderzoeken binnen de teelt/ toepassing van middelen/ methode die de weerbaarheid van de paddenstoelen en het substraat vergroten. Daarnaast is er in dit koepelproject ook ruimte voor de uitrol van de opgedane kennis naar...
Doel is om te onderzoek of CO2 afvangst...

CO2 uit houtstookinstallatie

Doel is om te onderzoek of CO2 afvangst bij een houtstookinstallatie haalbaar is voor de glastuinbouw. Op een praktijkbedrijf wordt een bestaande installatie aangepast, opnieuw in bedrijf genomen en getest.
Het doel is het uitwerken en toepassen...

Het Nieuwe Telen Lisianthus

Het doel is het uitwerken en toepassen van een teeltstrategie voor lisianthus waarbij minimaal 35% energie en 90% gewasbeschermingsmiddel bespaard wordt. Er is minder dan 2% uitval en de kwaliteit en productie zijn vergelijkbaar of beter dan in de praktijk. Een heel nieuw teeltsysteem en teelttechnieken worden getest op 1000 m2
Onderzoek naar acht maatregelen en...

Aanpak Phytophthora capsici in paprika

Onderzoek naar acht maatregelen en middelen die voorkomen dat paprikaplanten aangetast raken na infectie met Phytophthora capsici.
Dit ketenproject beoogt nieuwe...

Systeemaanpak vruchtrot voor gezonde vruchten in de keten

Dit ketenproject beoogt nieuwe kennisontwikkeling over de impact van klimaat, voeding en substraat op natuurlijke afweerreacties van vruchtgroenten in relatie tot gevoeligheid voor vruchtinfecties via de bloem. Daarnaast wordt beoogd het ontwikkelen van nieuwe productkennis en procedés voor het verstevigen van natuurlijke afweerreacties voor een weerbaarder gewas. Dit omvat ook een onderzoek naar de...
Voor beheersen van echte meeldauw wordt...

Programmeringsstudie Meeldauw

Voor beheersen van echte meeldauw wordt in de glastuinbouwsector nog steeds een groot deel van de fungiciden ingezet. De schimmel vormt een knelpunt in een breed aantal gewassen: roos, gerbera, tomaat, paprika en potplanten. Hiervan kunnen de jaarlijkse kosten in bloemisterijgewassen zoals snijroos oplopen tot 0,75-1,5 euro/m2. Er is dringend behoefte aan nieuwe kennis over effectieve interventies om gewaskwaliteit te verbeteren (...
Overmatige wortelgroei in tomaat en...

Nieuwe aanpak voor bestrijden van bacteriële plantenziekten

Overmatige wortelgroei in tomaat en aubergine wordt veroorzaakt door virulente stammen van Rhizobium rhizogenes. Het is niet mogelijk om curatief een chemische bestrijding toe te passen. De belangrijkste manier van omgaan met bacteriële ziekten is het voorkomen van de ziekten door het nemen van uitgebreide hygiënemaatregelen. De ontsmettingsmethoden resulteren vaak in onvoldoende remming van de...
Wol-, en schildluis zijn een toenemend...

Biologische bestrijding wol- en schildluis in sierteelt onder glas

Wol-, en schildluis zijn een toenemend probleem in de sierteelt onder glas. Bedrijven die eenmaal besmet zijn komen maar zelden van deze plagen af. Chemische bestrijding met neonicotinoïden (imidacloprid, acetamiprid, thiacloprid, thiamethoxam) staat onder grote druk vanwege de schadelijkheid voor bijen. Recent heeft een kamermeerderheid een motie aangenomen voor een totaalverbod van deze groep van...
Het doel van dit project is om tot...

Masterplan tripsbestrijding in bloemisterijgewassen

Het doel van dit project is om tot betere bestrijdingsstrategieën van trips in bloemisterijgewassen als chrysant, roos, alstroemeria, amaryllis en diverse potplanten te komen door te werken aan : 1) een weerbaarder gewas met endofyten, 2) preventieve inzet van natuurlijke vijanden en 3) gedragsmanipulatie van volwassen tripsen. Deze pijlers worden vervolgens geïntegreerd tot een systeemaanpak. Dit onderzoek zal...
In deze PPS zetten we in om d.m.v....

Bestrijding bodemplagen in glastuinbouw en zomerbloemen

In deze PPS zetten we in om d.m.v. gedragsbeïnvloeding van zowel het plaaginsect als de natuurlijke vijanden tot een betere bestrijding van bodemplagen te komen. Dit doen we door in te zetten op de volgende vernieuwende sporen: A1) manipuleren van het geurprofiel van het teeltsubstraat om een versterkte aantrekking/afweer van bodemplagen (potwormen, rouwmuggen en koolvliegen) en hun natuurlijke vijanden te...

Pagina's

CSV