Projecten Export Overzicht

Hieronder kunt u een selectie maken van de projecten die u wilt downloaden. U selecteert de voor u relevante kenmerken en klikt vervolgens op ‘Toepassen’.

Als u een selectie heeft gemaakt kunt u het resultaat exporteren met de knop ‘EXPORTEER CSV’. U kunt aangeven of u het bestand wilt openen of opslaan.

Het CSV-bestand kan worden ingelezen in een nieuwe database.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op via info@tuinbouw.nl.

Zoekterms
Begindatum
Einddatum
Dit project beoogt een invulling te...

Fytosanitaire preventie

Dit project beoogt een invulling te geven aan de intentieverklaring Afspraken fytosanitaire preventie en heeft tot resultaat een convernant tussen bedrijfsleven en overheid en meer bewustwording in de tuinbouwsector.
Onderzoeken waarom de online vers-markt...

Fresh ONLINE pack 2015-2016

Onderzoeken waarom de online vers-markt voor AGF in Nederland achter blijft bij de ontwikkeling hiervan in andere landen en het ontwikkelen van oplossingen hiervoor.
Realiseren van structurele verbetering...

Naar een gezonde toekomst voor het NL glasgroentecluster

Realiseren van structurele verbetering van de bedrijfsrendementen in de glasgroentensector door een veranderde afzetstructuur die: 1. Zorgt voor meer regie op productie en afzet, 2. Marktkennis genereert en effectief maakt voor de regiefunctie, 3. Resulteert in een structureel betere en stabielere prijsvorming, 4. Ruimte houdt voor individueel ondernemerschap,5. Borgt dat er in Nederland een krachtige...
Voortzetten van de registratie en...

Naamgeving boomkwekerijgewassen 2015-2017

Voortzetten van de registratie en naamgeving van boomkwekerijgewassen door Naktuinbouw.
In het kader van de Rusland...

Promotie Conference Duitsland 2015-2016

In het kader van de Rusland problematiek heeft de Nederlandse fruitsector een verzoek ingediend bij de EU voor financiering van een promotiecampagne voor de conference peer op de Duitse markt. Deze nieuwe campagne sluit naadloos aan op de campagne die Groenten Fruit Bureau samen met de VLAM in de periode 2012-2015 heeft uitgevoerd op de Nederlandse, Duitse en Engelse markt. De nieuwe campagne richt zich uitsluitend op de...
Bijdrage voor het versterken en...

Belangenbehartiging en internationale visie sierteelt 2015-2017

Bijdrage voor het versterken en professionaliseren van de AIPH voor de periode 2015 t/m 2017.
De groenten en fruit sector investeert...

GroentenFruit Bureau

De groenten en fruit sector investeert via het Productschap Tuinbouw in promotie. De collectieve generieke promotie-activiteiten worden uitgevoerd door GroentenFruit Bureau (GFB). GFB wordt aangestuurd door een eigen bestuur met daarin vertegenwoordigers van de groenten en fruit sector. 2012 was het laatste jaar dat het PT subsidie heeft verstrekt aan GFB.
Het project heeft als doel om de afzet...

Afzetbevordering ui 2015-2016

Het project heeft als doel om de afzet van uien en uiproducten te vergroten, nieuwe markten te openen, handelsbarrieres op te heffen en onderzoek te (laten) doen ten behoeve van (fytosanitair) schoner product.
Het project heeft als doel om de afzet...

Afzetbevordering ui 2015-2016

Het project heeft als doel om de afzet van uien en uiproducten te vergroten, nieuwe markten te openen, handelsbarrieres op te heffen en onderzoek te (laten) doen ten behoeve van (fytosanitair) schoner product.
Voortzetting van promotieactiviteiten...

Promotie bolbloemen 2012

Voortzetting van promotieactiviteiten voor bolbloemen en bol-op-pot zoals die in voorgaande jaren door het IBC zijn uitgevoerd en gecoördineerd. In verband met de opheffing van het IBC is BBH gevraagd om de promotie voor zowel bolbloemen als bol-op-pot uit te voeren. BBH heeft een plan uitgewerkt voor de jaren 2012-2015. Het plan is goedgekeurd door de productcommissies van de KAVB. Het is een ambitieus plan dat voortborduurt op de bekende...

Pagina's

CSV