Projecten Export Overzicht

Hieronder kunt u een selectie maken van de projecten die u wilt downloaden. U selecteert de voor u relevante kenmerken en klikt vervolgens op ‘Toepassen’.

Als u een selectie heeft gemaakt kunt u het resultaat exporteren met de knop ‘EXPORTEER CSV’. U kunt aangeven of u het bestand wilt openen of opslaan.

Het CSV-bestand kan worden ingelezen in een nieuwe database.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op via info@tuinbouw.nl.

Zoekterms
Begindatum
Einddatum
Het doel van Kunstmatige Intelligentie...

Kunstmatige Intelligentie in de Sierteeltketen 2015-2017

Het doel van Kunstmatige Intelligentie in de Sierteeltketen (KIS) is om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die het commerciële en logistieke proces van de daghandel in bloemisterijproducten vernieuwen.
Realiseren van een grotere afzet voor...

Conference- perenpromotie in Duitsland 2011/ 2012

Realiseren van een grotere afzet voor Nederlandse conference peren in de Duitse markt bij de Duitse retail. Door een consumentencampagne die gericht is op het verhogen van de consumptie van peren in Duitsland, met een beoogde consumptiestijging van 0,30 kilo per gezin, in het bijzonder van de Conference peer, op het einde van de campagne. Dit houdt een verdubbeling in van het totale volume Conference peren dat in...
De Stichting Keurmerk Bloembollen...

Stichting Keurmerk Bloembollen Holland 2011

De Stichting Keurmerk Bloembollen Holland (SKBH) stelt zich ten doel om met een kwaliteitsgarantiesysteem het kwaliteitsniveau in de bloembollenhandelssector te borgen. Het keurmerk wordt alleen verstrekt verleend aan handelsbedrijven, die zich verplicht hebben om zich aan strikte kwaliteitsvoorwaarden en regels te houden. Bij de deelnemers worden door onafhankelijke specialisten de bloembollen tijdens en na het gehele...
Het begeleiden van jonge ouders met...

Slimmer eten met je kind

Het begeleiden van jonge ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar naar een gezonder eet- en leefpatroon met voldoende groenten en fruit.
Deelname van de Nederlandse groenten en...

World Expo Milaan 2015

Deelname van de Nederlandse groenten en fruit sector aan World Expo in Milaan.
Inzicht in de omvang en de toegevoegde...

Economisch profiel groenten- en fruitsector 2015

Inzicht in de omvang en de toegevoegde waarde van de groenten en fruit sector is relevant voor het positioneren van de sector in de politiek en de samenleving. Na het beëindigen van marktmonitoring bij het PT is deze informatie niet meer centraal en actueel beschikbaar. Berenschot is gevraagd om een zogenaamd economisch profiel van de sector op te stellen. Schuttelaar & Partners verzorgt de communicatie. De...
Het openen van nieuwe markten en...

Markttoegang fytosanitair groenten en fruit 2015-2016

Het openen van nieuwe markten en opheffen c.q. verkleinen van handelsbarrières op bestaande markten voor groenten en fruit.
Ontwikkeling en implementatie van...

Collectieve communicatiestrategie groenten en fruit 2015

Ontwikkeling en implementatie van strategieën en concepten die er daadwerkelijk voor gaan zorgen dat consumenten in Nederland structureel meer groenten en fruit gaan eten.
De boomkwekerijsector investeert via...

Plant Publicity Holland

De boomkwekerijsector investeert via het Productschap Tuinbouw in promotie. De promotie-activiteiten worden uitgevoerd door Plant Publiciteit Holland (PPH). PPH wordt aangestuurd door een eigen bestuur met daarin vertegenwoordigers van de bloemisterijsector. 2012 was het laatste jaar dat het PT subsidie heeft verstrekt aan PPH.PPH heeft als doel de afzet van boomkwekerijproducten en vaste planten uit Nederland te vergroten. Dit doen zij o.a...
De bloemisterijsector investeert via...

Bloemen Bureau Holland

De bloemisterijsector investeert via het Productschap Tuinbouw in promotie. De promotie-activiteiten worden uitgevoerd door Bloemen Bureau Holland (BBH). BBH wordt aangestuurd door een eigen bestuur met daarin vertegenwoordigers van de bloemisterijsector. 2012 was het laatste jaar dat het PT subsidie heeft verstrekt aan BBH. 

Pagina's

CSV