Persbericht: PT draagt ruim 35 activiteiten over aan tuinbouwsector

12-11-2013

Het Productschap Tuinbouw (PT) draagt ruim 35 activiteiten over aan organisaties en bedrijven in de tuinbouwsector. Met een deel van die activiteiten gaan circa 10 mensen mee met hun werk. Met dit besluit gaf het PT-bestuur vandaag invulling aan zijn voornemen van eind vorig jaar. Hetzelfde geldt voor de beslissing om voor een groot deel van de tuinbouwondernemers over 2013 geen heffing meer op te leggen.

Nadat het Regeerakkoord aankondigde dat organisaties als het PT en hun heffingen zullen worden afgeschaft, besloot het PT-bestuur 2013 in het teken te zetten van een zorgvuldige afbouw en overdracht van taken. Na positief advies van de commissies Sierteelt & Groen en Voedingstuinbouw stemde het bestuur in met de overdracht van publiek/private activiteiten, die het PT de afgelopen jaren uitvoerde in opdracht van de tuinbouwsector. De instemming vormt het bestuurlijke sluitstuk van de belangstellingsregistratie.

Het PT kan de komende weken benodigde overeenkomsten afsluiten en uitvoeringsbesluiten nemen met onder meer:

  • Frugi Venta / DPA; activiteiten o.m. Hygiënecode voor onbewerkte groenten en fruit & EWRS, Groenten en Fruit Portaal, Groenten & Fruit Monitor, crisismanagement en –communicatie, secretariaat NTWG Global GAP, CO2 Footprint (samen met FloraHolland), Plantgezondheidsfonds, sectorstatistiek, Facebility, Veggipedia en promotiecampagnes
  • FloraHolland; activiteiten o.m. programma Groen & Welbevinden (samen met iVerde), programma De tuinbouw in de biobased economy, Green deal, Manifest Biobased economy, IMVO Jaarverslag Tuinbouw, CO2 Footprint (samen met Frugi Venta / DPA), sectorstatistiek
  • LTO-geledingen (LTO Nederland, LTO Glaskracht, KAVB, NFO); activiteiten o.m. Plantgezondheid, Plantgezondheidsfonds, Effectief middelenpakket, Kas als energiebron, Schone en zuinige bloembollen / fruitteelt, sectorstatistiek, licentieproject Verbetering sleedoorn en Verbeteren compost t.b.v. de champignonteelt, PPS Valorisatie champost, De Zilveren Champignon, sectorstatistiek en promotie zachtfruit, Elstar en Conference
  • iVerde; activiteiten o.m. Groen & Welbevinden De Groene Stad (samen met FloraHolland)
  • VGB; activiteiten Plantgezondheidsfonds, GreenCHAINge, sectorstatistiek
  • Colland Arbeidsmarkt; activiteit arbeidsmarktmonitoring
  • ADN; activiteit Hygiënecode AGF Detailhandel

Heffingen
Het bestuur sprak eind vorig jaar ook uit te streven naar een minimum heffing over 2013. Over 2014 geldt voor geen enkele tuinbouwgeleding een PT-heffing. In 2013 is er ook geen heffing voor ondernemingen werkzaam in de teelt, import en handel in bloemen, de boomkwekerij, de hoveniers en groenvoorzieners, de champignonteelt en de verwerking van groenten, fruit en uien. Op verzoek van de tuinbouwgeleding zelf, is voor andere geledingen nog een (beperkte) heffing voorzien. Die heffing ligt dan ruim lager (50% tot 90%) dan het tarief over 2011 was.

Liquiditeitsbegroting
Het PT teert over 2013 27,5 miljoen euro in op de reserves. Dit is vooral het gevolg van het besluit de heffingen te verlagen. Uit de cijfers van de vastgestelde liquiditeitsbegroting blijkt dat voor 2014 een verlies van bijna 26,5 miljoen euro is begroot. Tegenover ruim 8,6 miljoen euro aan inkomsten staan ruim 35 miljoen euro aan uitgaven. Het betreft vooral eerder toegekende budgetten voor (meerjarige) projecten en activiteiten. In 2014 is nog circa 5,5 miljoen euro te bestemmen door de PT-commissies en het bestuur. Zij blijven verantwoordelijk voor de afbouw tot het PT opgaat in een vereffeningorganisatie, onder verantwoordelijkheid van de minister van Economische Zaken.

Medebewindstaken
EZ neemt per 1 januari 2014 de uitvoering van medebewindstaken van het PT over. Het gaat om uitvoering van de Europese GMO-regeling voor groenten en fruit en de Schoolfruitregeling en om het CO2 Sectorsysteem voor de glastuinbouw. Verder gaan de PT-(teelt)voorschriften op het gebied van gewasbescherming, plantenziekten en erosiebestrijding over naar EZ, evenals activiteiten inzake voedselveiligheid en plantgezondheid. Met de overgang stappen volgens het principe ‘mens volgt werk’  circa 40 PT-medewerkers over in Rijksdienst.

Voor meer informatie neemt u contact op met Geert Pinxterhuis, tel. 079 3470651 of e-mail g.pinxterhuis@tuinbouw.nl.