Persbericht: Start gesprekken voor overdracht bijna 50 PT-activiteiten

25-06-2013

Het Productschap Tuinbouw (PT) start na vandaag gesprekken voor de overdracht van bijna 50 activiteiten van het PT aan private partijen. Dat besloot het PT-bestuur vandaag op advies van de commissies Sierteelt & Groen en Voedingstuinbouw en het secretariaat van het PT. De gesprekken leiden tot een voortzettingsovereenkomst. Het PT-bestuur beslist hierover op 1 oktober a.s.

Alle partijen (of consortia) die zich via de zogeheten belangstellingsregistratie inschreven voor voortzetting van activiteiten, krijgen vandaag de keuze van het PT-bestuur toegestuurd. In de periode april – mei hadden zich 43 partijen aangemeld. Gezamenlijk schreven zij zich in voor 117 (clusters van) activiteiten. De meeste interesse ging uit naar de PT-database, C02 Footprint tool met bijbehorend protocol, het programma plantgezondheid en het programma Groen en Welbevinden. Een aantal partijen komt in aanmerking om meerdere activiteiten voort te zetten, bij andere richten de gesprekken en overdrachtsovereenkomsten zich op één activiteit. De inhoud van de PT-database, de Groenten – en Fruitmonitor, sectorstatistiek en Veggipedia is nu openbaar toegankelijk en wordt daarom voor alle inschrijvers ervoor beschikbaar gesteld.

Het PT start de gesprekken met de volgende organisaties:

- Frugi Venta / DPA: voor de activiteiten Plantgezondheidsfonds, Hygiënecode voor onbewerkte groenten en fruit & EWRS, Groenten en Fruit Portaal, Groenten & Fruit Monitor, crisismanagement en –communicatie (met verzoek huidige leden kernteam crisismanagement te betrekken), secretariaat NTWG Global GAP, CO2 Footprint (samen met FloraHolland, betrekken Blonk Milieu Advies), sectorstatistiek, Facebility, Veggipedia (content en achterliggende techniek), promotiecampagne glasgroente (betrekken Florpartners), Label Kontrolierte Klasse (betrekken Florpartners), promotiecampagne kropsla, campagne 2x2 (Cook It! betrekken), promotiecampagne ui, werkfruit, promotiecampagne tomaat

- FloraHolland: PT-database, programma Groen & Welbevinden incl. Infographic (met verzoek tot samenwerking met iVerde), programma De tuinbouw in de biobased economy, Green deal, Manifest Biobased economy, IMVO Jaarverslag Tuinbouw (samen met Frugi Venta/DPA), CO2 Footprint (met MPS, samen uit te werken met Frugi Venta / DPA, Blonk Milieu Advies betrekken), sectorstatistiek

- LTO Groeiservice, in samenwerking met andere (LTO-)partijen: PT-database, programma, Plantgezondheid, Plantgezondheidsfonds, effectief middelenpakket, Kas als energiebron (samen met ZLTO, LLTB en LTO Noord Glaskracht)

- KAVB: PT-database, programma Plantgezondheid, Plantgezondheidsfonds, effectief middelenpakket, Schone en zuinige bloembollen, IMVO Jaarverslag, sectorstatistiek

- NFO: PT-database, programma Plantgezondheid, effectief middelenpakket, licentieproject Verbetering sleedoorn, Groenten & Fruit Monitor, Schone en zuinige fruitteelt, Veggipedia (content), promotiecampagne zachtfruit (Frugi Venta / DPA en Hollandse aardbeien betrekken), promotiecampagne Elstar, promotiecampagne Conference

- LTO Nederland, in samenwerking met andere (LTO-)partijen: PT-database, programma Plantgezondheid, Plantgezondheidsfonds, effectief middelenpakket, licentieproject Verbetering sleedoorn, licentieproject Verbeteren compost t.b.v. de champignonteelt, Groenten & Fruit Monitor, PPS Valorisatie champost (samen met ZLTO) , sectorstatistiek, Veggipedia (content)

- ZLTO: PT-database, licentieproject Verbeteren compost t.b.v. de champignonteelt, PPS Valorisatie champost (samen met LTO Nederland), Schone en zuinige paddenstoelen, Veggipedia (content), De Zilveren Champignon

- iVerde: Groen & Welbevinden De Groene Stad (met verzoek tot samenwerking met FloraHolland), PPS Valorisatie champost (samen met LTO NL)

- VGB: Plantgezondheidsfonds, GreenCHAINge, sectorstatistiek

- Bibliotheek WUR: PT-database

- DLV Plant: PT-database

- Hogeschool Inholland: PT-database, Groenten & Fruit Monitor

- Fresteem: PT-database, Groenten & Fruit Monitor, sectorstatistiek

- Colland Arbeidsmarkt: arbeidsmarktmonitoring

- Algra Communications: campagne Groen Werkt

- Greenport Food & Flower Experience: It's Alive / It's Alive Travel

- Stigas (Colland): project Stof? Pak 't aan!

- ADN: Hygiënecode AGF Detailhandel (met verzoek tot samenwerking met Frugi Venta / DPA) , Veggipedia (content)

- Vigef: Groenten & Fruit Monitor, promotiecampagne Verwerkte groenten

- Anthos: sectorstatistiek

- LTO Noord Glaskracht: Stallingsbedrijf Glastuinbouw (samen met ZLTO en LLTB)

- Phaff Export Marketing: Veggipedia (content)

- PR&P Communicatie: Veggipedia (content)

- Rijk Zwaan: Veggipedia (content)

- Florpartners: Veggipedia (content)

- A8: promotiecampagne aubergine

Na dit jaar stopt het PT met zijn activiteiten als gevolg van het Regeerakkoord van oktober vorig jaar. Dat besluit organisaties als het PT en hun heffingen per 2014 op te heffen. Het ministerie van EZ neemt een deel van de (publieke) taken over, voor de andere (publiek-private) taken legt het Regeerakkoord de keuze en verantwoordelijkheid bij het bedrijfsleven. De belangstellingsregistratie is bedoeld om het 'PT-erfgoed' te behouden voor de tuinbouw.

Bij de beoordeling van de inschrijvingen is onder meer gekeken naar de degelijkheid van het voortzettingsplan, of kennis na voortzetting beschikbaar blijft voor de tuinbouwsector, de omvang van het over te nemen activiteitenpakket en of sprake is van voortzetting van werkgelegenheid voor medewerkers van het PT. Andere criteria zijn of de gegadigde een groot deel van de sector vertegenwoordigt, consistentie van over te nemen activiteiten met de huidige activiteiten van de overnemende partij, de mate waarin de continuïteit van de activiteit is gewaarborgd en of sprake is van aansluiting bij de Topagenda Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Voor meer informatie neemt u contact op met Geert Pinxterhuis, tel. 079 3470651 of e-mail g.pinxterhuis@tuinbouw.nl of u bezoekt onze website op www.tuinbouw.nl.