Ruim 40 inschrijvingen voor voortzetting activiteiten PT

31-05-2013

Er zijn 43 gegadigden om activiteiten van het Productschap Tuinbouw (PT) voort te zetten na dit jaar. De afgelopen weken meldden ze zich via de belangstellingsregistratie voor één of meer activiteiten. De inschrijftermijn sloot vandaag om 12.00 uur.

Het gaat om activiteiten die sinds vorig voorjaar tot de kerntaken van het PT worden gerekend en ook om zogeheten niet-kerntaken. Een aantal inschrijvingen betreft een specifieke activiteit van één van de zes investeringsprogramma’s van het PT (Arbeid, Biobased economy & MVO, Energie en CO2, Groen & Welbevinden, Plantgezondheid, Fytosanitaire zaken & Water en Voeding & Gezondheid). Bij andere partijen gaat interesse uit naar voortzetting van complete PT-programma’s. Ook is er belangstelling voor voortzetting van niet-kerntaken van het PT, zoals promotie.

De komende weken beoordeelt het PT-secretariaat de inschrijvingen op de van tevoren bekend gemaakte criteria. Punten die zwaar wegen bij de beoordeling zijn of de kennis na voortzetting beschikbaar blijft voor de tuinbouwsector, de omvang van het over te nemen activiteitenpakket en of er sprake is van voortzetting van werkgelegenheid voor medewerkers van het PT. Andere criteria zijn of de gegadigde een groot deel van de sector vertegenwoordigt, consistentie van de over te nemen activiteiten met de huidige activiteiten van de overnemende partij, mate waarin de continuïteit van de activiteit is gewaarborgd en of sprake is van aansluiting bij de Topagenda Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Het PT-bestuur beslist eind juni op basis van de beoordeling en adviezen van het secretariaat met welke partijen verder gesproken gaat worden om te komen tot een overeenkomst. Deze gesprekken vinden plaats gedurende de zomer en resulteren in conceptovereenkomsten die op 1 oktober ter besluitvorming aan het PT-bestuur voorgelegd worden.

Klik hier voor meer informatie over de Belangstellingsregistratie