Update projectresultaten website PT

15-08-2017

Op de website van het Productschap Tuinbouw worden doorlopend resultaten geplaatst van afgeronde projecten. De resultaten zijn tot stand gekomen door (mede-)financiering van projecten met middelen uit heffingen die door alle ondernemingen uit de tuinbouwsector via het Productschap Tuinbouw bijeen werden gebracht. Sinds 1 februari 2017 werden resultaten van de volgende 41 projecten toegevoegd, waarmee - exclusief cofinanciering - een PT-investering voor de tuinbouwsector was gemoeid van ruim 6,4 miljoen euro: