Www.tuinbouw.nl per 1-1-2018 uit de lucht

17-08-2017

Met de Wet opheffing bedrijfslichamen is het Productschap Tuinbouw (PT) per 1 januari 2015 opgeheven. De afwikkeling van subsidies van het voormalige PT voor projecten vindt sindsdien plaats door de Vereffeningsorganisatie PBO (VO PBO) van het Ministerie van EZ.

Vanaf de opheffing hield VO PBO de PT-website www.tuinbouw.nl in de lucht en zorgde dat na afronding van de projecten regelmatig nieuwe eindrapportages geplaatst werden. In deze periode heeft VO PBO de eindrapportages van 236 projecten openbaar gemaakt, goed voor in totaal ruim € 26,5 miljoen PT-subsidie. VO PBO nam het onderhoud van www.tuinbouw.nl vrijwillig op zich. Na drie jaar gaat VO PBO stoppen met het onderhoud en wordt www.tuinbouw.nl uit de lucht gehaald.

VO PBO heeft geprobeerd de zorg voor de onbelemmerde ontsluiting via internet van bestaande en nieuwe nog op te leveren eindrapportages onder te brengen bij één organisatie waarbinnen alle geledingen van de tuinbouwsector zijn vertegenwoordigd. Dat is niet gelukt. Overigens maakten begunstigden hun resultaten al steeds vaker ook zelf via hun eigen websites openbaar toegankelijk.

Www.tuinbouw.nl wordt per 1 januari 2018 beëindigd. Tot die datum blijft de informatie over de projecten waaraan het voormalige PT subsidie heeft toegekend daar beschikbaar en blijft downloaden van alle op de site geplaatste rapporten mogelijk.

Een korte samenvatting van het doel van alle per 15 augustus 2017 nog niet afgeronde projecten kunt u tot 1 januari 2018 inzien door op de pagina 'Projectenoverzicht' de status 'Lopend' toe te passen. U kunt t.z.t. bij de per project genoemde 'Uitvoerder(s)' terecht voor de eindraportage.