Het Productschap Tuinbouw is opgeheven per 1-1-2015

Het Productschap Tuinbouw is opgeheven met ingang van 1 januari 2015