Aankoop statistische data 2013

Beschrijving: 

Om een compleet beeld te kunnen geven van het belang van de tuinbouwsector worden naast eigen statistische data ook data aangekocht van externe bronnen. Hierbij moet worden gedacht aan consumptiecijfers, import- en exportcijfers.

Resultaten: 

is Tot 2013 was een van de kerntaken van het Productschap Tuinbouw om de tuinbouwsector cijfermatig in beeld te brengen. Hiervoor werd onderzoek gedaan naar ontwikkelingen op gebied van productie, import, export en consumptie van tuinbouwproducten in binnen- en buitenland. De verzamelde en gepubliceerde informatie is opgeslagen op de website van het Productschap Tuinbouw en is daarnaast overgedragen aan diverse brancheorganisaties. Wanneer u nog gebruik wilt maken van deze waardevolle bron van informatie kunt u terecht bij een van deze brancheorganisaties.

Voor actuele feiten en cijfers over de agrosector kunt u ook kijken op www.agrimatie.nl, een website van LEI Wageningen UR.

Marktmonitoring project

Project details

Projectnummer: 
14929
Begindatum: 
02-09-2014
Einddatum: 
02-09-2014
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 93.250