Aanpak Phytophthora capsici in paprika

Beschrijving: 

Onderzoek naar acht maatregelen en middelen die voorkomen dat paprikaplanten aangetast raken na infectie met Phytophthora capsici.

Resultaten: 

Phytophthora capsici kan in de teelt van paprika voor een serieuze uitval van planten zorgen. Verspreiding van deze schimmel vindt plaats via wortels en water. In een kasproef is de effectiviteit van verschillende middelen tegen Phytophthora capsici getest. Hiertoe zijn planten kunstmatig besmet met een praktijkisolaat. Vier groene en vier chemische middelen zijn getest. De middelen zijn toegepast middels een aangietbehandeling op de steenwolblokken. De behandelingen met de middelen zijn vergeleken met de behandeling, waar wel Phytophthora is toegediend, maar geen middel. Twee chemische middelen lieten een duidelijke remming van de verspreiding zien. Zowel de verwelking van de plant als de aantasting van de wortels waren bijna volledig geremd in de planten, die naast de kunstmatig besmette planten stonden in de steenwolmatten.

Plant gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
15145
Begindatum: 
08-06-2015
Einddatum: 
01-07-2016
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 24.000
Uitvoerder(s): 
Groen Agro Control