Afzetbevordering ui 2015-2016

Beschrijving: 

Het project heeft als doel om de afzet van uien en uiproducten te vergroten, nieuwe markten te openen, handelsbarrieres op te heffen en onderzoek te (laten) doen ten behoeve van (fytosanitair) schoner product.

Resultaten: 

Met export naar 130 landen en een gemiddelde omzet van een half miljard per jaar is de Nederlandse uiensector een absolute wereldspeler. Daarbij zijn aspecten als rassenkeuze, gerichte bemestingsstrategie, grond- en teeltkeuzes, integrale bestrijding van ziekten en plagen, oogst-, droog- en bewaaromstandigheden van groot belang.  In de sector is een unieke samenwerking gestart waarbij de betrokkenheid van alle partijen in de keten, van zaadhuis tot en met exporteur, maximaal bevorderd dat de resultaten toegepast kunnen worden in de praktijk. Uireka is een uniek driejarig project met als doel het verbeteren van de kwaliteit en daarmee het versterken van de exportpositie van de Nederlandse ui.

Plant gezondheid project

Promotie

Project details

Projectnummer: 
15125
Begindatum: 
23-12-2014
Einddatum: 
01-11-2017
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 129.000
Uitvoerder(s): 
GroentenFruitHuis