Alternatieven voor onkruidbestrijding in de aspergeteelt

Beschrijving: 

Het project beoogt de sector bewust te maken van de mogelijkheden van alternatieve methoden voor onkruidbestrijding in de aspergeteelt door middel van praktijkdemonstraties.

Resultaten: 

Er bestaan praktische alternatieven voor onkruidbestrijding in de aspergeteelt. Bijna alle gedemonstreerde alternatieven zijn kostprijsverhogend. In de praktijk zullen combinaties van verschillende onkruidbestrijdingsmethodes moeten worden toegepast om het gebruik van chemische middelen te verminderen. Het resultaat van mechanische onkruidbestrijding is weersafhankelijk. De beschikbaarheid van chemische middelen bijft nodig wanneer mechanische onkruidbestrijding onvoldoende effect heeft.

Plant gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
14967.11
Begindatum: 
22-02-2017
Einddatum: 
22-02-2017
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 14.932
Uitvoerder(s): 
Aceera