Behoud plantgezondheid en voorkomen groeiremming bij recirculatie Amaryllis

Beschrijving: 

Ontwikkeling van een betrouwbare recirculatiemethode in de praktijk waarbij drainwater zodanig wordt hergebruikt dat zo min mogelijk groeiremming optreedt en maximaal drainwater wordt hergebruikt.

Resultaten: 

In de teelt van snij-amaryllis (Hippeastrum) wordt nog weinig drainwater hergebruikt vanwege sterke vermoedens van groeiremmende stoffen in het drainwater. Om de emissie terug te dringen is op verzoek van de amaryllistelers onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden om drainwater van amaryllis her te gebruiken met zo min mogelijk risico op groeiremming. In een proefkas bij het GreenQ IC in Bleiswijk is in samenwerking met Wageningen UR Glastuinbouw, Groen Agro Control en LTO Glaskracht hergebruik van drainwater behandeld met geavanceerde oxidatie (=toediening van waterstofperoxide net voordat het drainwater door de UV-ontsmetter gaat) vergeleken met hergebruik van drainwater na UV-ontsmetting en met een controlebehandeling zonder hergebruik van drainwater. Gedurende drie teeltjaren zijn geen verschillen in productie opgetreden en geen nadelige effecten op de gewasgroei gezien. Er zijn ook strategie├źn verkend om emissie via het spoelwater na het stomen te verminderen.

Water, Bodem & Bemesting project

Project details

Projectnummer: 
15111
Begindatum: 
23-12-2014
Einddatum: 
01-02-2016
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 57.000
Uitvoerder(s): 
WUR Glastuinbouw