Behoud plantgezondheid en voorkomen groeiremming bij recirculatie potorchidee tijdens koeling en afkweek

Beschrijving: 

Vervolg op PT-nummer 14996.

Ontwikkeling van oplossingen voor de knelpunten en kennisvragen omtrent recirculatie bij potorchidee zodat een werkwijze kan worden ontwikkeld voor recirculatie in de teelt van potorchidee waarmee telers de emissie van meststoffen naar het milieu kunnen verlagen met zo min mogelijk nadelige effecten op de groei van het gewas.

Resultaten: 

De Glastuinbouw streeft naar een duurzame bedrijfsvoering met zo min mogelijk milieubelasting. Om de emissie van meststoffen vanuit de teelt van potorchidee├źn te verminderen, is onderzoek uitgevoerd naar hergebruik van drainwater bij Phalaenopsis. De eerste recirculatiebehandeling was gericht op het kunnen voldoen aan de emissienorm voor 2018 en bij de tweede recirculatiebehandeling is de emissie nog verder terug gebracht met het oog op verdere aanscherping van de normen na 2018. Beide behandelingen zijn vergeleken met een derde behandeling zonder hergebruik van drainwater. Bij de recirculatiebehandelingen liep het natrium- en zinkgehalte op. Het hergebruik van drainwater heeft bij beide recirculatiebehandelingen geen nadelige gevolgen laten zien voor de plantengroei tijdens de opkweek, koeling en afkweek en ook niet tijdens de houdbaarheidstest na afloop van het onderzoek. Er is ook geen verhoogde ziektedruk geconstateerd. Bij alle behandelingen was er nagenoeg geen uitval van planten.

Water, Bodem & Bemesting project

Project details

Projectnummer: 
15112
Begindatum: 
23-12-2014
Einddatum: 
01-08-2015
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 13.700
Uitvoerder(s): 
WUR Glastuinbouw