Biologische bestrijding glimslakken

Beschrijving: 

Het project bestaat uit 3 fasen:

  • Fase 1: Inventarisatie en selectie van kandidaat bestrijders glimslak middels praktijkbemonstering en literatuurscan
  • Fase 2: Predatietesten in het laboratorium met kandidaat bestrijders
  • Fase 3: Onderzoek naar de bestrijdingscapaciteit bij twee verschillende orchideeën soorten (Oncidium en Cambria)
  • Bij gebrek aan kandidaat biologische bestrijders is fase 3 aangepast. Een aantal orchideeën telers dient koper-ionen toe via de voedingsoplossing ter voorkoming van ziekten in het wortelmilieu en tegen algengroei. Het effect van koper-ionen op glimslakken (Zonitoides aboreus) werd onderzocht .

Resultaten: 

De glimslak Zonitoides arboreus veroorzaakt schade in de teelt van potorchidee in Nederland en is al ruim 10 jaar een bekende plaag van hetzelfde gewas in Hawaï. Literatuur en contacten geven aan dat biologische bestrijding van de glimslak Zonitiodes arboreus mogelijk is met bodemroofmijten, loopkevers, bodemroofwantsen, duizendpoten en glimwormen. Ook zouden in Noord Europa (Nederland) slakkendodende vliegen in de natuur voorkomen die glimslakken als prooi hebben. 

In het voorjaar, de zomer en het najaar van 2013 zijn geen natuurlijke vijanden aangetroffen in kweken van glimslakken die op twee verschillende plaatsen in Nederland in de natuur zijn gezet. Geen van de commercieel beschikbare bodemroofmijten (Macrocheles, Hypoaspis) en de larven en adulten van de roofkevers Atheata en Aleochara had een effect op het uitkomen van de eieren van de glimslak in predatietesten onder laboratoriumomstandigheden. Ook de aanwezige mijten, pseudoschorpioenen, spinnen en duizendpoten, in het materiaal verzameld bij telers, hadden geen effect op de ontwikkeling van de populatie glimslakken. Het gedurende drie maanden wekelijks toepassen van koper-ionen bleek bij geen van de doseringen een zichtbaar effect te hebben op de glimslakken. Alle slakken reageerden normaal en waren levend.

Plant gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
14675
Begindatum: 
01-03-2012
Einddatum: 
31-12-2012
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 59.541
Uitvoerder(s): 
WUR Glastuinbouw