Biologische bestrijding rups in paprika

Beschrijving: 

Het doel van dit onderzoek was het opsporen en toetsen van effectieve parasitoïden (sluipwespen) van de meeste schadelijke rupsensoorten in de Nederlandse glastuinbouw.

Resultaten: 

Op basis van selectieciriteria als gastheerspectrum en voorkeur voor het te parasiteren rupsenstadium, is een lijst van negen interessante soorten sluipwespen opgesteld die potentie bieden als bestrijders van rupsenplagen in de glastuinbouw. Vier daarvan zijn getest onder kasomstandigheden. De bestrijding was in geen van de geteste gevallen succesvol.

Biologische bestrijding van rupsen met sluipwespen is moeizaam. Het succes van de bestrijding is sterk afhankelijk van de omstandigheden en daarom wisselvallig. Een andere moeilijkheid is dat het produceren van deze natuurlijke vijanden al snel te kostbaar wordt voor een praktijktoepassing. Een aantal soorten dat potentie biedt voor bestrijding van rupsen is nog niet onderzocht. Onderzoek naar effectieve soorten die betaalbaar te produceren zijn, bieden meer mogelijkheden voor de toekomst.

Plant gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
36073
Begindatum: 
01-01-2002
Einddatum: 
31-12-2002
Status: 
Afgerond
Uitvoerder(s): 
PPO Glastuinbouw