Bodemvochtgehalte sensoren voor emissie management

Beschrijving: 

Het ondersteunen en bewerkstelligen van de implementatie van innovatieve technieken, werkwijzen en strategie├źn op het gebied van watergeven en bemesten bij grondgebonden kasteelten.

Resultaten: 

De emissie van nutri├źnten uit grondgebonden teelten is nog steeds een probleem. Er zijn flinke stappen gezet doordat telers steeds beter de watergift afstemmen op de behoefte. Met de lysimeter kan precies de uitspoeling gemeten worden en dit is dan ook een belangrijk hulpmiddel. Uit het onderzoek met de lysimeter bleek ook dat het verdampingsmodel voor  een aantal teelten ( o.a  Alstroemeria en Lysianthus) betrouwbaar en goed bruikbaar is. Ook het verdampingsmodel  kan dus goed worden gebruikt als hulpmiddel voor afstemming gift. Met vochtsensoren bleek uitspoeling niet gemeten te kunnen worden en een sensor op 60 cm diepte heeft geen meerwaarde. Het blijkt ook dat de concentraties aan NO3 in de drainage fors is, wat samenhangt meet hoge gehalten in de bodem. De bemesting kan in veel gevallen verlaagd worden.

Water, Bodem & Bemesting project

Project details

Projectnummer: 
15114
Begindatum: 
23-12-2014
Einddatum: 
01-01-2017
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 85.000
Uitvoerder(s): 
WUR Glastuinbouw