Boomwaarde en Bomenbeheer

Beschrijving: 

Niet zelden worden bomen gerooid vanwege afnemende onderhoudsbudgetten. Beheerders van groen hebben behoefte aan tools om de boomwaarde goed tot uitdrukking te brengen en daarmee beleidsmakers te overtuigen van investeringen in boomaanleg en bomenbeheer. Het doel van dit project is, handvatten (‘tools’) voor de bepaling van boomwaarde en bomenbeheer te ontwikkelen, inclusief communicatie hierover in de vorm van bijeenkomsten en artikelen. Samenwerkende partijen in dit project zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten/GNL Stadswerk, CROW en het Normeninstituut Bomen. Bij de boomverzorgende bedrijven is veel kennis beschikbaar. Bovendien zal er een cross over met de boomkwekers (LTO) worden gemaakt.

Resultaten: 

In het project ‘boomwaarde en bomenbeheer’ is de waarde en beheer van bomen uitgewerkt. Bomen zijn afhankelijk van de leeftijd en locatie. Een belangrijke Asset binnen het Assetmanagement bij gemeenten. Als op deze wijze structureel naar bomen gekeken wordt, krijgen bomen de maatschappelijke waarde die zij verdienen. Om een goed beeld en noodzakelijke beheermaatregelen van alle bomen in de stedelijke omgeving te krijgen, is het wenselijk de in Amerika ontwikkelde i-Tree systematiek te vertalen naar de Nederlandse situatie. Daartoe is door de branche een projectvoorstel uitgewerkt. In een uitgave van het Vakblad Groen is een uitvoerig beeld geschetst van de waarde van bomen en de branche.

Groen & Welbevinden project

Project details

Projectnummer: 
15107
Begindatum: 
19-12-2014
Einddatum: 
01-04-2016
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 28.500
Uitvoerder(s): 
Branchevereniging VHG