Businesskansen voor de sierteelt in de biobased economy

Beschrijving: 

De doelstelling van dit project is het in beeld brengen van:

  • de economische waarde van plantenextracten en plantenstoffen van het in Nederland geteelde sierteeltassortiment voor de farmaceutische, agro(chemische), kleur-, geur- en smaakstoffen, cosmetica, voedings(supplementen) industrie

  • de bioactiviteit die deze extracten vertonen en de (combinaties) van plantenstoffen die daarvoor verantwoordelijk zijn en daarmee precompetitief  business cases voorbereiden waarop sierteeltondernemers kunnen inhaken.

Resultaten: 

In het kader van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen PPS “Sierteelt in de Biobased Economy”, hebben Royal FloraHolland, Kenniscentrum Plantenstoffen, Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen UR Bioscience, Fytagoras en Prisna onderzoek gedaan naar de perspectieven van plantenextracten en -stoffen uit siergewassen als gewasbeschermingsmiddel, als plantversterker en als middel tegen obesitas. De nadruk lag op de effectiviteit van plantextracten tegen de belangrijkste ziekten en plagen in de glastuinbouw. Er is een aantal extracten gevonden met werking tegen meeldauw, botrytis, bladluis, spint en trips. Van de extracten zijn metabolietprofielen gemaakt met LCMS. In een oriënterende screening zijn enkele plantextracten gevonden met potentiële werking tegen obesitas.

Parallel aan dit onderzoek is een beeld geschetst van de concrete keuzemogelijkheden voor de vestiging van biobased bedrijven in de (omgeving van) de gemeente Westland.

MVO & Biobased Economy project

Project details

Projectnummer: 
14968
Begindatum: 
08-06-2014
Einddatum: 
01-03-2016
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 200.000