CATT-behandeling uitgangsmateriaal

Beschrijving: 

Screening van de fytotoxiteit van gewassen om te kunnen bepalen of CATT-behandeling perspectieven biedt voor de boomkwekerij (siergewassen, vaste planten en rozen).

Het plantmateriaal wordt hierbij gedurende enkele dagen in een gasdichte cel bewaard onder speciale O2/CO2-condities en bij hoge temperaturen (ca. 35 graden Celcius). Het gaat zowel om stekken als planten in winterrust.

Resultaten: 

In dit project is het perspectief voor CATT-behandelingen (Controlled Atmosphere Temperature Treatment) voor de bestrijding van plagen in boomkwekerijgewassen is onderzocht. Deze duurzame methode combineert een gewijzigde luchtsamenstelling met een temperatuurbehandeling. Het effect van verschillende CATT-behandelingen op sierheesterstek en vaste planten is getest. Voor de meeste gewassen waren er verschillende behandelingen die de planten zonder schade of met lichte schade doorstonden. Ook werden aaltjes in bepaalde behandelingen goed gedood. Alles bij elkaar biedt dit onderzoek perspectief voor verdere ontwikkeling van CATT-behandelingen voor de boomkwekerijsector. Van de gewassen die in dit onderzoek zijn meegenomen, wordt veel perspectief gezien voor Geranium en Astilbe, en ook perspectief voor Paeonia.

Plant gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
14397
Begindatum: 
01-10-2011
Einddatum: 
01-08-2012
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 23.011
Uitvoerder(s): 
PPO Bomen