Clusteraanpak vollegrondsgroenten

Beschrijving: 

Ondersteunen van collectieve initiatieven voor het oplossen van zowel korte als middellange termijn knelpunten op terrein van m.n. plantgezondheid, met focus op de vollegrondsgroenten.

Resultaten: 

In 2015 heeft Proeftuin Zwaagdijk in een proef in rettich tegen ritnaalden en emelten uitgevoerd in opdracht van telers met financiering via het Productschap Tuinbouw. Het onderzoek naar alternatieve middelen is uitgevoerd op een geschikte proefveldlocatie. Bij alle behandelingen stonden meer planten dan in onbehandeld. 40 en 48 dagen na zaaien verminderden de aantallen planten in onbehandeld. Bij de oogst waren de wortels van onbehandeld meer aangetast. Bij object 3 (product B) waren bij de oogst meer wortels aangetast dan de andere objecten. Zie rapport 14967.07.

In 2015 heeft Proeftuin Zwaagdijk twee proeven in spruitkool uitgevoerd om de effectiviteit van 14 spuitschema’s tegen late koolvlieg en trips te vergelijken. Zie rapport 14967-08.

In 2015 werd door Proeftuin Zwaagdijk onderzoek uitgevoerd met als doel het vinden van een natuurlijke bestrijding van Phytophthora in peen. De Phytophthora schimmel treedt met name op onder natte omstandigheden. Zuurstofarme omstandigheden en relatief zachte temperaturen lijken goede omstandigheden waarbij Phytophthora peen kan aantasten. Dit bleek uit de zware aantasting in de proef in de Wieringermeerpolder waar natuurlijke middelen bij het zaaien en tijdens de teelt waren toegediend.Twee van de elf behandelingen hadden een lager percentage peen met Phytophthora dan onbehandeld. Hiervan was een behandeling met zes toepassing tijdens de teelt het meest effectief. De behandelingen hadden geen effect op het percentage vertakte of gescheurde peen, noch op het percentage peen met Pythium of overige oorzaken van rot. De middelen waren veilig voor het gewas. Zie rapport 14967-09.

 In 2015 werd door Proeftuin Zwaagdijk op basis van monitoring van de witlofmineervlieg door ChicoGrow een proef uitgevoerd op een witlofperceel met het ras Flexine in Emmeloord. Bij de tweede vlucht van de witlofmineervlieg (half augustus) werd een deel van het perceel gespoten met een kruidenconcentraat om de vliegen te verstoren. Bij de derde vlucht (eind september) werden 11 verschillende objecten uitgevoerd. De pennen werden 26 oktober gerooid en op 4 januari 2016 opgezet. De aantasting door de witlofmineervlieg was zwaar. Een experimenteel middel verminderde de aantasting door witlofmineervlieg in witlof minstens net zo goed als Vertimec Gold. Twee experimentele behandelingen bestreden witlofmineervlieg niet, maar twee andere behandelingen waren sterker dan Vertimec Gold. In tegenstelling tot in 2014 hadden toepassingen met een kruidenconcentraat geen effect op de aantasting. De middelen waren veilig voor het gewas. Zie rapport 14967-10.

Plant gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
14967
Begindatum: 
23-12-2014
Einddatum: 
01-04-2017
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 245.052
Uitvoerder(s): 
Overige Uitvoerders