Coördinatie effectieve gewasbescherming fruitteelt

Beschrijving: 

Het doel van dit project is het garanderen van een effectieve en duurzame gewasbescherming in de fruitteelt met name gericht op het beschikbaar maken en houden van gewasbeschermingsmiddelen.

De coördinator inventariseert knelpunten, realiseert vrijstellingen, ontheffingen en uitbreidingen, overlegt met belanghebbenden in de sector en beoordeelt of initieert onderzoek (zie gewasbeschermingsprojecten bij fruitteelt).

Meer informatie over dit specifieke project via de heer ing. Jaco van Bruchem, NFO: vbruchem@nfofruit.nl

Resultaten: 

De NFO heeft zich succesvol ingezet voor een effectief middelen en maatregelenpakket. Jaarlijks zijn toelatingen en vrijstellingen gerealiseerd. Knelpunten die centraal stonden waren de suzuki-fruitvlieg, perenbladvlo, onkruidbestrijding en schurft in de biologische fruitteelt. Hiervoor zijn toelatingen en vrijstelling gerealiseerd van o.a. Tracer, Exirel, Quikdown, Kerb, Vertimec Gold, Vitisan. Gerealiseerd is ook onderzoek naar de suzuki-fruitvlieg, perenbladvlo en spuittechniek. Europese residunormen voor chloormequat en fosfiet zijn tot stand gekomen en een aangepaste werkwijze bij het Ctgb voor beoordelingen in grondwaterbeschermingsgebieden. 

Overige project

Project details

Projectnummer: 
12644
Begindatum: 
01-01-2007
Einddatum: 
31-12-2015
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ € 210.000
Uitvoerder(s): 
Overige Uitvoerders