Coördinator Effectief Middelen Pakket Paddenstoelen 2014 -2015

Beschrijving: 

Doelstellingen van het project zijn:

  • voorzien in de benodigde personele inzet ten behoeve van de toepassingen van de gewasbeschermingsmiddelen in de paddenstoelenteelt (voortzetting van de coördinator effectieve en duurzame gewasbescherming in de paddenstoelenteelt)
  • voortzetting van de specialistenwerkgroep "Milieuverantwoord breed middelenpakket" als klankbord en praktisch toetsingskader voor de coördinator effectief middelenpakket.
  • Coördinatie van gewasbeschermingsonderzoek
  • Versterking grip op ontwikkelingen in gewasbescherming
  • Communicatie actualiteit van gewasbescherming
  • Ontwikkeling gewasbeschermingspecialisme in de vaktechnische organisatie.
Resultaten: 

De CEMP-Paddenstoelen heeft goede contacten met de chemische industrie en heeft daardoor een middel wat in Frankrijk en in Spanje al in de paddenstoelenteelt toegelaten was via een wederzijdse erkenning ook in NL toegelaten gekregen. Dit laatste samen met de toelatingshouder. De knelpunten met desinfectie zijn goed in beeld en waar mogelijk met biociden ingevuld. Het ter discussie staan van formaldehyde legt op dit moment weer een flinke druk op de desinfectie in de paddenstoelenteelt en dit heeft daardoor blijvende aandacht nodig.

Plant gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
12811
Begindatum: 
29-04-2015
Einddatum: 
01-04-2016
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 59.384
Uitvoerder(s): 
ZLTO vakgroep Paddenstoelen