CO2 uit houtstookinstallatie

Beschrijving: 

Doel is om te onderzoek of CO2 afvangst bij een houtstookinstallatie haalbaar is voor de glastuinbouw. Op een praktijkbedrijf wordt een bestaande installatie aangepast, opnieuw in bedrijf genomen en getest.

Resultaten: 

Door succesvol afronden van dit project is aangetoond dat CO2 te produceren is uit rookgassen en deze direct toe te passen in kassen. De hoeveelheid geproduceerde CO2 is in lijn met uitgangspunten. De installatie is eenvoudig te starten. Eenmalig instellen van de proceswaarden is voldoende, waarna de besturing deze binnen een nauwe bandbreedte controleert. De installatie heeft bewezen dat de uitgangspunten voor ontwerp kloppen met de gerealiseerde proces waarden. Uit de berekeningen en de meetwaarden is gebleken dat de installatie bij een rekenprijs van e.0,15 e/kW elektrisch een operationele kostprijs van 20-25 euro/ton geproduceerde CO2 heeft.

 

Energie & CO2 project

Project details

Projectnummer: 
15124
Begindatum: 
08-06-2015
Einddatum: 
01-01-2016
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 41.140
Uitvoerder(s): 
CATO Engineering