De Groene Agenda

Beschrijving: 

Voortzetting van het PT programma Groen en Welbevinden en van de campagne De Groene Stad. Het projectplan beslaat 3 onderdelen: wetenschappelijk onderzoek naar het effect van binnen- en buitengroen op werknemers, het effect van groene schoolpleinen op kinderen, mogelijkheden van groene therapien door verzekeraars en verbetering van de luchtkwaliteit door groen; groene innovaties waaronder rekenmodellen voor groen in gebouwen en de inzet van groen bij stadsrenovatieen; campagnes waaronder voorzetting van De Groene Stad.

 

Resultaten: 

 Van groen naar gezond: In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken in de wetenschappelijke literatuur betreffende de relatie tussen groen en contact met groen enerzijds, en gezondheid en welzijn anderzijds. Daarbij is in belangrijke mate ingezoomd op stadsbewoners en hun mentale gezondheid. Als (kansrijk) werkingsmechanisme is daarbij stressreductie uitgelicht. Het overzicht van de stand van zaken beperkt zich niet tot wat al bekend is, maar geeft ook kennislacunes aan. Met een praktische toepassing van goed onderbouwde positieve effecten van (contact met) groen op gezondheid en welzijn voor ogen, is vervolgens een kennisagenda opgesteld.

Groen & Welbevinden project

Project details

Projectnummer: 
14971
Begindatum: 
30-07-2014
Einddatum: 
01-03-2019
Status: 
Lopend
Budget: 
€ 840.000
Uitvoerder(s): 
Consortium Flora Holland - iVerde