Demonstratie en Handelspilots HubWays

Beschrijving: 

Het project HubWays richt zich op verbetering van vervoersstromen tussen de marktplaatsen van FloraHolland. Dagelijks is er sprake van zo'n 1.800 vrachtwagenbewegingen tussen de marktplaatsen. Dit legt een grote druk op het wegennet en levert vertragingen op. Bovendien past dit beeld niet bij de wens naar duurzaamheid. Goede logistiek is een randvoorwaarde voor het voortbestaan van de unieke positie van het Nederlandse sierteeltcluster in de wereld. Interessant is om te zien of een dergelijk concept ook in andere sectoren toepasbaar is.

Doel van het project: Het technisch testen en perfectioneren van de berichtenuitwisseling tussen de ketenpartijen in de sierteeltsector, het functioneel testen van deze berichtenuitwisseling op beschikbaarheid, betrouwbaarheid en de aansluiting bij wensen, behoeften en verwachtingen van de ketenpartijen, alsmede het demonstreren van de meerwaarde van HubWays als gevolg van de verbeteringen doordat informatie digitaal, tijdig en compleet binnenkomt.

Resultaten: 

Zie bijgevoegd rapport.

Standaardisatie Informatielogistiek project

Project details

Projectnummer: 
15032
Begindatum: 
01-02-2014
Einddatum: 
01-02-2015
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 51.000
Uitvoerder(s): 
Branchevereniging VGB