Duurzaam Water - Zuiveringstechnieken

Beschrijving: 

Onderzoeken van de toepasbaarheid en effectiviteit van zuiveringstechnologie onder (semi-) praktijkomstandigheden.

Resultaten: 

Om te kunnen voldoen aan de generieke zuiveringsplicht, moet ieder glastuinbouwbedrijf zijn lozingswater behandelen met een techniek die ten minste 95% van de gewasbeschermingsmiddelen uit het water verwijdert. In dit rapport is het proces weergegeven dat telers moeten doorlopen om een goede keuze te kunnen maken voor een zuiveringstechniek: waterstromen in kaart brengen, hoeveelheid lozingswater verlagen, strategie bepalen om te voldoen aan de zuiveringsplicht en een keuze maken voor een bepaald type zuiveringstechniek. Voor twee bedrijven is dit proces doorlopen. Voor een semi-praktijk situatie is een ontwerp gemaakt om het lozingswater te zuiveren. In de semi-praktijksituatie en bij het komkommerbedrijf is gekozen voor een installatie op basis van ozon (Agrozone), zowel om drainwater te ontsmetten als lozingswater te zuiveren. Bij de plantenkwekerij is gekozen voor een Opticlear Diamond (WaterIQ), ook om drainwater te ontsmetten en indien nodig lozingswater te zuiveren. Voor beide installaties is in (semi)praktijksituatie het zuiveringsrendement gemeten.

Water, Bodem & Bemesting project

Project details

Projectnummer: 
15109
Begindatum: 
23-12-2014
Einddatum: 
01-01-2016
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 48.000
Uitvoerder(s): 
WUR Glastuinbouw