Duurzame beheersstrategiën voor weerbare planten tegen bovengrondse ziekten

Beschrijving: 

Ontwikkeling van nieuwe beheersstrategieën voor bovengrondse schimmelziekten vanuit een systeemaanpak waarbij maatregelen zoveel mogelijk complementair zijn. Volgens een stappenplan worden systematisch maatregelen en producten getoetst om te voorkomen dat een hoge ziektedruk ontstaat danwel om vanuit een situatie met hoge ziektedruk het systeem om te kunnen schakelen naar een teeltsysteem met een lage ziektedruk. Tevens volgt een praktijkimplementatie en wordt de kennis uitgewisseld vanuit de praktijk en het onderzoek.

Resultaten: 

In 2016 zijn twee kasproeven bij WUR Glastuinbouw uitgevoerd om nieuwe teeltstrategieën te testen in pottomaat, potgerbera en Petunia. Daarna is een praktijkproef in potgerbera uitgevoerd bij de JHL group in Pijnacker. Doel was om de nevenwerking te testen van synthetische elicitors die de salicylzuurroute tegen biotrofe schimmels activeren op het verminderen van de gevoeligheid voor necrotrofe schimmels, zoals Botrytis. Zowel in optimale als in suboptimale groeicondities met relatief lage lichtniveaus. In proeven met een commercieel beschikbare elicitor die de salicylzuurroute activeert, Fado (Nufarm), werd in pottomaat de gevoeligheid voor Botrytis verlaagd en in potgerbera werden bloemen minder gevoelig voor smet in de naoogstfase na een preventieve gewasbehandeling. De werking neemt toe in combinatie met Serenade en Jiffy mineral (toegediend in potgrond) en blijft goed zowel in lage als in hoge lichtcondities (stralingssom 4, 15 en 30 mol/dag). Twee gewasbeschermingsmiddelen die nog niet toegelaten zijn in gerbera (BASF exp.1 en Nufarm exp.1) werken effectief tegen Botrytis. De gevoeligheid voor Botrytis was niet alleen afhankelijk van de stralingssom en luchtvochtigheid, maar toonde ook een relatie met voedingsstoffen van plantsapanalyses en bladgroenwaardes. Deze kennis kan bijdragen aan verbetering van voorspellingsmodellen voor Botrytis.

Plant gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
14978
Begindatum: 
01-01-2014
Einddatum: 
01-01-2016
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 150.000
Uitvoerder(s): 
LTO Nederland, WUR Glastuinbouw