Economisch profiel groenten- en fruitsector 2015

Beschrijving: 

Inzicht in de omvang en de toegevoegde waarde van de groenten en fruit sector is relevant voor het positioneren van de sector in de politiek en de samenleving. Na het beëindigen van marktmonitoring bij het PT is deze informatie niet meer centraal en actueel beschikbaar. Berenschot is gevraagd om een zogenaamd economisch profiel van de sector op te stellen. Schuttelaar & Partners verzorgt de communicatie. De informatie komt zowel digitaal als in boekvorm beschikbaar.

 

Resultaten: 

Vanwege de grote diversiteit aan informatie en een groot aantal bronnen is de omvang van de groenten en fruit  sector niet altijd makkelijk in beeld te brengen. De brochure “Groenten en Fruit – Gezond voor de Nederlandse economie en samenleving”  geeft in beknopte teksten en duidelijke infografics antwoord op veelgestelde vragen zoals  de omvang van de productie in  Nederland, het volume van onze import- en exportstromen, de meest gegeten soorten groenten en fruit etc. Tegelijkertijd wordt aandacht geschonken aan het maatschappelijk  belang van de consumptie van groente en fruit voor een gezonde consument en een gezonde samenleving.