Effectief maatregelenpakket gewasbescherming

Beschrijving: 

Dit is het project waarin oplossingen worden gezocht voor gewasbeschermingsknelpunten. De oplossing wordt gezocht in etiketuitbreidingen en vrijstellingen van gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast worden oplossingen gezocht in niet-chemische maatregelen, waaronder natuurlijke vijanden. De projectmanager is tevens betrokken bij het initiëren en begeleiden van onderzoeken naar nieuwe bestrijdingsmethoden. Hierbij gaat het zowel om sectorgefinancierde onderzoeken als om LNV-gefinancierde onderzoeken. Naast het oplossen van gewasbeschermingsknelpunten is het verminderen van milieubelasting een taak binnen het project. Er wordt gezocht naar alternatieven voor die toepassingen die zorgen voor een relatief hoge milieubelasting.

Resultaten: 

 

Het project Coördinatie Effectief Maatregelenpakket Gewasbescherming Glastuinbouw (CEMP) heeft een belangrijke functie in het aanpakken van knelpunten in de gewasbescherming. Het CEMP-project heeft primair als doel aan de hand van een knelpuntenlijst te werken aan het vinden van oplossingen voor deze knelpunten. In een aantal projecten met gelden vanuit het Fonds Kleine Toepassingen zijn etiketuitbreidingen voor grote of een kleine toepassingen gerealiseerd. Indien het noodzakelijk is, wordt een vrijstelling aangevraagd. Dit betreft een artikel ’38 vrijstelling voor een periode van 120 dagen. Ook wordt een actieve bijdrage geleverd aan het initiëren van onderzoek om knelpunten op te lossen. Er wordt vanuit het project geadviseerd aan het ondernemersgroep plantgezondheid en het netwerk van de landelijke gewascommissies. Daar ook een doelstelling van het project is om de milieubelasting te verminderen, wordt ook gekeken naar alternatieven voor de inzet van gewasbeschermingsmiddelen.

Plant gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
12576
Begindatum: 
01-01-2007
Einddatum: 
31-12-2015
Status: 
Afgerond
Uitvoerder(s): 
LTO Groeiservice